Vi er Sip-It forhandler

Sip-It har utviklet et nytt, modulært byggesystem for råbygg der bærende konstruksjon og isolasjon er kombinert i et unikt sandwich-element. Det er råbygget som skal bære tunge snølaster, holde vinteren ute og sommeren inne. Teknologien og materialene vi benytter gir god bæreevne, ekstrem isolasjonsevne og effektiviserer byggeprosessen betraktelig.

Bygget med Sip-It

Bygg for fremtiden - bygg med Sip-It!

Modulene tæres ikke av tidens tann og tilfredsstiller de nye strenge kravene til energisparing. Du får et friskt råbygg som gir godt inneklima og lav belastning på miljøet.

Økonomi, energi og miljø:

Sip-It egner seg til gulv, vegg, tak og kompletterer alt i ett; vindsperre, reisverk, utfôringer, isolasjon og fuktsperre. Teknologien gir ekstrem isolasjonsverdi og en bygningsfysikk fri for fukt- og kondensskader. Elementenes tykkelse er 17,2 cm og med enkel montering og lett egenvekt er Sip-It en drøm å jobbe med.

En byggeprosess med Sip-It går raskere, gir mindre svinn, mindre forsøpling og færre leveranser - som i sluttregnskapet gir reduserte kostnader. Når du planlegger ditt bygg; Husk at en bygning aldri blir bedre enn det svakeste leddet. Derfor er det utrolig viktig å gjøre de rette vurderingene helt i fra starten.

Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat!

Se også: www.sip-it.no